Uitnodiging ledenvergadering en informatiemoment ouders

Beste Valley Bucker, ouder, verzorger


Op woensdag 19 september a.s. organiseert de Jeugdcommissie een kort informatiemoment voor de ouders én zal ook de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Graag nodigen we jullie hiervoor uit.


Informatiemoment ouders
Om 19.00 uur geeft de Jeugdcommissie een korte uitleg over hoe het komend seizoen eruit gaat zien en wat ouders hiervan mogen verwachten.


Algemene Ledenvergadering
Aansluitend vindt om 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering plaats, een agenda hiervoor evenals de notulen van het afgelopen seizoen tref je bijgaand aan. Er zal even terug gekeken worden naar het afgelopen seizoen en er wordt een korte toelichting op de financiën gegeven. Een uitgebreid financieel jaaroverzicht is een kwartier voor aanvang van de vergadering in te zien. Verder veel aandacht voor het
nieuwe seizoen. We gaan o.a. een voorstel doen voor een nieuwe kledinglijn. We willen heel graag jullie mening horen!


Tot 19 september in het sportcafé, we rekenen op jullie komst!


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van The Valley Bucketeers