Nieuwe spelregels

Misschien had je er al iets over gehoord, er zijn ook dit seizoen weer nieuwe spelregels. Gisteren tijdens de scheidsrechter stage zijn deze nog toegelicht. Er kan nog wel een kleine aanpassing op komen.

 

Belangrijkste aanpassingen:
Strenge regels bij een inworp in de laatste 2 minuten van de wedstrijd. De verdediger mag niet met (een deel van ) zijn lichaam buiten het veld komen. De scheidsrechter geeft altijd bij de inworp al een teken als waarschuwing en gebeurt het dan toch dan is dat meteen een technische fout.

 

Als er wordt gefloten voor een fout of overtreding door het team in balbezit dan zal bij de inworp door het andere team de schotklok als volgt gereset worden:

  • Terug naar 24 seconden als de inworp op de verdedigingshelft plaatsvindt
  • Terug naar 14 seconden als de inworp op hun aanvalshelft plaatsvindt

 

Als in de laatste 2 minuten van de wedstrijd een time-out is geweest van het team dat de bal daarna mag uitnemen op de verdedigingshelft dan mag de coach kiezen waar de bal wordt uitgenomen:

  1. Dat mag gewoon op de verdedigingshelft, daarbij wordt de schotklok op 24 seconden gezet ( nieuw balbezit) of blijft staan waarop die stond ( ze hadden al balbezit voor de Time-out)
  2. Op de aanvalshelft bij de inworpmarkering, dan wordt de schotklok op 14 seconden gezet ( bij nieuw balbezit of als ze al balbezit hadden maar de schotklok stond hoger ) of als er 13 seconden of minder op de schotklok stonden dan blijft deze gewoon staan, ook hier had dat team dus al balbezit op eigen helft.

 

Bij een technische fout is de straf gewijzigd in alleen 1 vrije worp. Daarna volgt dus geen inworp bij de middellijn door het team dat de vrije worp nam. De wedstrijd gaat na de vrije worp gewoon verder zoals deze zonder de technische fout ook verder ging. Balinname kan dus ook door het team waarvan een speler of de coach een technische fout kreeg.  

 

De inworp na een onsportieve of diskwalificerende fout vindt nu plaats bij de inworpmarkering (dit is ter hoogte van de kop van de driepuntslijn) en dus niet meer bij de middellijn. Wel altijd aan de overkant van de jurytafel. De schotklok gaat in alle gevallen naar 14 seconden.   

 

Is het je niet duidelijk, vraag dan gerust. Je zult vast niet de enige zijn met die vraag en dan kan ik die ook voor iedereen weer beantwoorden. Wil je dat ik je persoonlijk tips voor het fluiten geef of dat ik een keer een wedstrijd met je meefluit of daarbij coach, dan kan dat altijd wel een keer.  

 

Ik wens iedereen een heel mooi en vooral sportief seizoen toe!

 

Laten we met elkaar (ook op de tribunes) het goede voorbeeld geven en respect hebben voor alle spelers, de coaches en de scheidsrechters. Alleen samen kunnen we zorgen voor mooi basketball en plezier!

 

Met vrolijke groet,

Ruud Mak